Rreth nesh

[lead_block style=”” title=”Gjurmë ekologjike në bujqësinë detare ndër-kufitare në Sagiada (Greqi) dhe në jug të Shqipërisë (ECO-FISH)”][/lead_block]
[note]Informacion mbi Programit[/note]

Programi Interreg IPA CBC “Greqia – Shqipëria 2014 – 2020” mbështet bashkëpunimin mes dy vendeve. Sipas një fondi të përbashkët, të dy vendet bashkojnë forcat dhe përfitojnë nga avantazhet e rajonit ndërkufitar për të arritur përfitime për të dy vendet.

Buxheti i përgjithshëm i alokuar për Programin (sipas ndryshimit të dytë) është 54.076.734,00 €, prej të cilave 45.965.222,00 € (85%) është Ndihma e Bashkimit Evropian dhe 8.111.512,00 € (15%) nga buxheti kombëtar i shtetit.

Strategjia e përgjithshme e Programit Interreg IPA CBC “Greqi – Shqipëri 2014 – 2020” është gjetja e balancës midis zhvillimit të qëndrueshëm rajonal dhe rritjes së bashkëpunimit ndërkufitar midis popullatës lokale dhe institucioneve rajonale, në përputhje me politikat e BE-së dhe kombëtare, në mënyrë që për të adresuar sfidat e përbashkëta përmes ndërhyrjeve të përbashkëta.

Zona e privilegjuar ndërkufitare përhapet nga Deti i Jonit në liqenet e Prespës.

  • GR: Njësitë rajonale të Grevena, Kastoria, Florina, Arta, Thesprotia, Ioannina, Preveza, Zakynthos, Korfuzi, Kefallinia dhe Lefkada
  • AL: Rajonet e Vlorës, Gjirokastrës, Korçës dhe Beratit

Projektet e propozuara duhet të përfshijnë së paku dy organe / organizata, një për çdo vend dhe të kontribuojnë në objektivat e Programit:

  • Rritja e kapacitetit të infrastrukturës ndërkufitare në transport, ujë dhe menaxhim të mbeturinave
  • Rritja e efektivitetit të mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore
  • Rritja e efikasitetit energjetik dhe përdorimi i BRE
  • Përmirësimi i efektivitetit të parandalimit të rrezikut dhe menaxhimit të fatkeqësive me fokus në zjarret e pyjeve
  • Ruajtja e burimeve kulturore dhe natyrore si parakusht për zhvillimin e turizmit
  • Përkrahni sipërmarrjen, mbijetesën e biznesit dhe konkurrencën.