Takimi përfundimtar i projektit ECO-FISH u organizua online

Në kuadër të Projektit ECO-FISH  “Gjurmë ekologjike në bujqësinë detare ndër-kufitare në Sagiada (Greqi) dhe në jug të Shqipërisë”, Dhoma e Thesprotisë organizoi online takimin përfundimtar të menaxhimit të enjten 20/05/2021. Morën pjesë përfaqësues të të gjithë përfituesve të projektit (Universiteti i Janinës – Departamenti i Bujqësisë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Qarkut Vlorë, […]

Read more

Zbatimi i veprimit “Shkolla Verore për Palët e Interesuara në Zonën Shqiptare” për Projektin ECO-FISH

Ju informojmë se Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Rajonit të Vlorës, PB3 në Projektin ECO-FISH “Gjurmë ekologjike në zonën detare ndërkufitare në Sagiada (Greqi) dhe Shqipërinë jugore” ka organizuar dy (2) Shkolla Verore në kuadër të Deliverable e 5.3.1 “Shkolla Verore për Palët e Interesuara në Zonën Shqiptare”, e cila synonte të rriste ndërgjegjësimin […]

Read more

Zbatimi i veprimit “Organizimi i vizitave në fermat e peshkut në Shqipëri” për Projektin ECO-FISH

Ju informojmë se Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Rajonit të Vlorës, PB3 në Projektin ECO-FISH “Gjurmë ekologjike në zonën detare ndërkufitare në Sagiada (Greqi) dhe Shqipërinë jugore” ka organizuar Vizitë në fermat e peshkut në kuadër të Deliverable e 5.3.2 “Organizimi i vizitave në fermat e peshkut në Shqipëri”. Vizita në fermën e peshkut […]

Read more

FTESE SHKOLLA VERORE PROJEKTI ECO-FISH

FTESE SHKOLLA VERORE PROJEKTI ECO-FISH Dhoma e Tregtise dhe Industrise Vlore organizon summer school me teme: Çeshtjet e akuakultures, ne kuader te projektit ECO-FISH “Gjurmë ekologjike në zonen detare ndërkufitare në Sagiada (Greqi) dhe Shqipërine jugore”, INTERREG IPA II, Programi i bashkëpunimit ndërkufitar Greqi – Shqipëri 2014-2020. Kohëzgjatja e shkollave verore do të jetë 20 […]

Read more

FTESE VIZITE NE FISH-FARM ECO-FISH PROJECT

FTESE VIZITE NE FISH-FARM ECO-FISH PROJECT Dhoma e Tregtise dhe Industrise Vlore organizon Vizite ne fish farms ne Orikum, Vlore, ne kuader te projektit ECO-FISH “Gjurmë ekologjike në zonen detare ndërkufitare në Sagiada (Greqi) dhe Shqipërine jugore”, INTERREG IPA II, Programi i bashkëpunimit ndërkufitar Greqi – Shqipëri 2014-2020, i cili do të zhvillohet në datat […]

Read more

ECO-FISH 2 nd e-newsletter

Projekti “Gjurmë ekologjike në bujqësinë detare ndërkufitare në Sagiada (Greqi) dhe në jug të Shqipërisë” (ECOFISH) synon, përmes veprimeve specifike pilot, të zvogëlojë gjurmën mjedisore të akuakulturës në Greqi dhe në Shqipëri, me qëllim menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe kontrollin e kushteve mikroklimatike gjatë prodhimit. Projekti ECO-FISH zbatohet në kuadrin e “Programit të […]

Read more

1 2
top