FTESE SHKOLLA VERORE PROJEKTI ECO-FISH

FTESE SHKOLLA VERORE
PROJEKTI ECO-FISH

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Vlore organizon summer school me teme: Çeshtjet e
akuakultures, ne kuader te projektit ECO-FISH “Gjurmë ekologjike në zonen detare
ndërkufitare në Sagiada (Greqi) dhe Shqipërine jugore”, INTERREG IPA II, Programi i
bashkëpunimit ndërkufitar Greqi – Shqipëri 2014-2020. Kohëzgjatja e shkollave verore do të jetë 20 orë.
Ne Shkollen verore do të marrin pjesë nga 25 persona per secilen, nga industria profesionale e akuakultures, autoritetet kompetente dhe studiues dhe do të mbahet në datat e mëposhtme:
Shkolla verore: A 28, 29, 30 Korrik 2020 (Kohëzgjatja e trajnimit të përgjithshëm: 20
orë)
Shkolla verore: B 28, 29, 30 Korrik 2020 (Kohëzgjatja e trajnimit të përgjithshëm: 20
orë)

Shkarko ftese