FTESE VIZITE NE FISH-FARM ECO-FISH PROJECT

FTESE VIZITE NE FISH-FARM
ECO-FISH PROJECT

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Vlore organizon Vizite ne fish farms ne Orikum,
Vlore, ne kuader te projektit ECO-FISH “Gjurmë ekologjike në zonen detare
ndërkufitare në Sagiada (Greqi) dhe Shqipërine jugore”, INTERREG IPA II, Programi
i bashkëpunimit ndërkufitar Greqi – Shqipëri 2014-2020, i cili do të zhvillohet në datat
e mëposhtme:
Vizita : 1 gusht 2020, ora: 9: 00-15: 00

Shkarko ftes

top