Takimi i parë

Rektori i Institutit të Arsimit Teknologjik të Epirit, Prof. Anastasios Tsinas përshëndeti pjesëmarrësit në takim, siç bëri Prof. Ioannis Skoufos.

Rektori i Institutit të Arsimit Teknologjik të Epirit, Prof. Anastasios Tsinas përshëndeti pjesëmarrësit në takim, siç bëri Prof. Ioannis Skoufos.
Takimi vazhdoi sipas rendit të ditës. Një prezantim i shkurtër i PowerPoint-it u dha nga çdo përfitues, duke futur çdo organizatë pjesëmarrëse tek të tjerët, në mënyrë që të gjithë pjesëmarrësit të njihen me aktivitetet dhe gamën e aftësive të partneritetit.

Takimi vazhdoi sipas rendit të ditës. Një prezantim i shkurtër i PowerPoint-it u dha nga çdo përfitues, duke futur çdo organizatë pjesëmarrëse tek të tjerët, në mënyrë që të gjithë pjesëmarrësit të njihen me aktivitetet dhe gamën e aftësive të partneritetit.

Fokusi kryesor i takimit ishte përmbledhja e projektit ECO-FISH; përfituesit u informuan për detyrat dhe përgjegjësitë kryesore, dhe veçanërisht për çështjet e menaxhimit dhe koordinimit që konsiderohen veçanërisht të rëndësishme në fillim të projektit, në mënyrë që të sigurohet një zbatim i lehtë sipas pikave të përcaktuara. Gjithashtu, përfituesit u prezantuan me udhëzimet kyçe të zbatimit dhe komunikimit që do t’i ndihmojnë ata drejt qëllimit të lartpërmendur.

Takimi përfundoi me marrëveshjen se ishte një takim i frytshëm i parë dhe se të gjithë përfituesit janë të gjithë në kërkim të takimit të dytë të projektit në Vlorë, Shqipëri.