22

February, 2019 Friday

Meeting

Info Day in the context of the ECO-FISH Project

Orikum

Vlore, Albania

The Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region is organizing a Local Event/ Info Day in the context of the ECO-FISH Project.

The Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region is organizing a Local Event/ Info Day in the context of the ECO-FISH Project.

The Event is going to take place on the 22 February 2019 at 11:00 a.m. at the Orikum, Vlore.

The Event will focus on the presentation of the Project’s actions and expected results and how these interest and affect the entrepreneurial sector of fish-farming

Local Event/ Info Day
ECO-FISH Project
22/02/2019, 11:00 a.m.
Orikum, Vlore


Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Qarku Vlore organizon Eventin Lokal / Ditë Informuese në kuadër të Projektit ECO-FISH.

Eventi do të mbahet më 22 shkurt 2019 në orën 11:00 në Orikum, Vlore. Eventi do të fokusohet në prezantimin e  projektit dhe rezultatet e pritshme dhe si këto do të ndikojnë në sektorin e peshkimit

Eventi  Local / Info Day
Projekti ECO-FISH
22/02/2019, 11:00
Orikum, Vlore

top