Υλοποίηση της δράσης «Σεμινάρια (Θερινά Σχολεία) στην Ελληνική Επιλέξιμη Περιοχή» για το πρόγραμμα ECO-FISH

Ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, Εταίρος 2 στο Έργο ECO-FISH «Οικολογικό αποτύπωμα στη διασυνοριακή θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια στη Σαγιάδα (Ελλάδα) και νότια Αλβανία», πραγματοποίησε δύο (2) Σεμινάρια (Θερινά Σχολεία), στο πλαίσιο του Παραδοτέου 5.2.1 «Σεμινάρια (Θερινά Σχολεία) στην Ελληνική Επιλέξιμη Περιοχή», τα οποία αποσκοπούσαν στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με τις υδατοκαλλιέργειες και ειδικότερα, στην απόκτηση γνώσεων των επαγγελματιών υδατοκαλλιεργητών, οι οποίες θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της παραγωγής τους.

 

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στα σεμινάρια (θερινά σχολεία) περιελάμβαναν παρουσίαση του Τομέα Ιχθυοκαλλιέργειας, την Νομοθεσία για την Ιχθυοκαλλιέργεια, περιβαλλοντικά θέματα και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια και την εφαρμογή Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ/LCA) στην ιχθυοκαλλιέργεια και επιλογές διαχείρισης.

 

Το 1o Σεμινάριο (Θερινό Σχολείο) έλαβε χώρα στις 21, 22, 23 Οκτωβρίου 2019 και το 2o στις 24, 25, 29 Οκτωβρίου 2019, με συμμετοχή 25 ατόμων το κάθε ένα.

 

«Το Έργο ECO-FISH υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα»

Download / Print