Υλοποίηση της δράσης «Οργάνωση Επισκέψεων σε Ιχθυοπαραγωγικές Μονάδες» για το πρόγραμμα ECO-FISH

Ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, Εταίρος 2 στο Έργο ECO-FISH «Οικολογικό αποτύπωμα στη διασυνοριακή θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια στη Σαγιάδα (Ελλάδα) και νότια Αλβανία», πραγματοποίησε δύο (2) Επισκέψεις σε Ιχθυοπαραγωγικές Μονάδες, στο πλαίσιο του Παραδοτέου 5.2.2 «Οργάνωση Επισκέψεων σε Ιχθυοπαραγωγικές Μονάδες».

Οι δύο επισκέψεις έλαβαν χώρα στη μονάδα της εταιρείας ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε. στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2019. Δεκαπέντε συμμετέχοντες παρακολούθησαν την κάθε μία από τις επισκέψεις, οι οποίες παρείχαν επαγγελματική και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε διάφορα επιχειρηματικά θέματα που περιλάμβαναν: την παραγωγική διαδικασία και σχετικά περιβαλλοντικά θέματα, τις προοπτικές ανάπτυξης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μονάδα, θέματα ανταγωνισμού, προώθησης και διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών, απαιτούμενες θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές, και παρουσίαση της δομής και της λειτουργίας, καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού και των προοπτικών αναβάθμισης της μονάδας.

«Το Έργο ECO-FISH υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα»

Εκ της Διοικήσεως

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Download / Print