ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECO-FISH

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ECO-FISH

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου
«Οικολογικό αποτύπωμα των υδατοκαλλιεργειών στη διασυνοριακή περιοχή
Σαγιάδας και Νότιας Αλβανίας (ECO-FISH)» του Προγράμματος Interreg – IPA II
CBC “Ελλάδα Αλβανία 2014-2020”, διοργανώνει 2 σεμινάρια (θερινά σχολεία) επί
θεματικών που άπτονται των ζητημάτων της Ιχθυοκαλλιέργειας, διάρκειας 20
ωρών.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε 25 άτομα έκαστο, προερχόμενα από τον κλάδο
των επαγγελματιών Ιχθυοκαλλιεργητών, των αρμοδίων αρχών και σχετικών
επιστημόνων και θα διεξαχθούν κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες :

Σεμινάριο Α: 21, 22, 23 Οκτωβρίου 2019 (Συνολική Διάρκεια Εκπαίδευσης 20 ωρών
Σεμινάριο Β: 24, 25, 29 Οκτωβρίου 2019 (Συνολική Διάρκεια Εκπαίδευσης 20 ωρών)

Τα σεμινάρια θα λάβουν χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου
Θεσπρωτίας, στην Ηγουμενίτσα (Αγίων Αποστόλων 55, ισόγειο – πλαϊνή είσοδος). Η
θεματολογία των δύο σεμιναρίων είναι κοινή και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 Παρουσίαση του Τομέα Ιχθυοκαλλιέργειας
 Νομοθεσία για την Ιχθυοκαλλιέργεια
 Περιβαλλοντικά Θέματα και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στην θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια
 Εφαρμογή Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ/ LCA) στην ιχθυοκαλλιέργεια και
επιλογές διαχείρισης

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με το σεμινάριο στο οποίο θα
επιθυμούσατε να συμμετάσχετε έως την Παρασκευή 18/10/2019, τηλεφωνικά
στο 26650 29480 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση cci@e-thesprotias.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας δήλωσης ενδιαφέροντος.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας.

Το Έργο ECO-FISH υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg – IPA II
CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

Επισυν.
Πρόγραμμα Σεμιναρίου Α
Πρόγραμμα Σεμιναρίου Β

Download Brochure