ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECO-FISH

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECO-FISH

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου
«Οικολογικό αποτύπωμα των υδατοκαλλιεργειών στη διασυνοριακή περιοχή
Σαγιάδας και Νότιας Αλβανίας (ECO-FISH)» του Προγράμματος Interreg – IPA II
CBC “Ελλάδα Αλβανία 2014-2020”, διοργανώνει 2 επισκέψεις σε
ιχθυοπαραγωγικές μονάδες της περιοχής Σαγιάδας, Ηγουμενίτσας, οι οποίες θα
διεξαχθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:

Επίσκεψη Α: 31 Οκτωβρίου 2019, ώρα: 9:00-15:00
Επίσκεψη Β: 1 Νοεμβρίου 2019, ώρα: 9:00-15:00

Οι επισκέψεις στοχεύουν στην παροχή επαγγελματικής και εξειδικευμένης
πληροφόρησης και η θεματολογία τους περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 Παρουσίαση της επιχείρησης (δομή και λειτουργία)
 Ανθρώπινο δυναμικό της μονάδας και προοπτικές αναβάθμισης
 Διαδικασία παραγωγής και σχετικά περιβαλλοντικά θέματα
 Προοπτικές ανάπτυξης της μονάδας και προβλήματα που αντιμετωπίζει
 Θέματα ανταγωνισμού, προώθησης και διαφήμισης προϊόντων και
υπηρεσιών,
 Θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με την επίσκεψη στην οποία
επιθυμείτε να συμμετάσχετε έως την Παρασκευή 18/10/2019, τηλεφωνικά στο
26650 29480 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση cci@e-thesprotias.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας δήλωσης ενδιαφέροντος.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας.

Το Έργο ECO-FISH υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg – IPA II
CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

Download Brochure