Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση εργασίας του Έργου ECO-FISH

 

 

Στο πλαίσιο του έργου ECO-FISH «Oικολογικό αποτύπωμα των υδατοκαλλιεργειών στη διασυνοριακή περιοχή Σαγιάδας και Νότιας Αλβανίας», το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Vlore διοργάνωσε την 2η συνάντηση εργασίας την Τετάρτη 17/07/2019 και την Πέμπτη 18/07/2019. Συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του Έργου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, SEEP – Social Education and Environment Protection και Ίδρυμα RAF – Royal Albania Foundation).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Vlore, με συντονιστή τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Arben Breshani.

Η συνάντηση προχώρησε σύμφωνα με την ατζέντα και επικεντρώθηκε στις ενέργειες που υλοποιήθηκαν, στην πρόοδο και στα μελλοντικά βήματα του Έργου ECO-FISH, καθώς και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η κοινοπραξία κατά την υλοποίηση.

«Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg – IPA II CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό»